top of page
Group 10344.png

תרומת משלוחי מנות
עזרו לנו לעזור לאחרים-תרומה כפולה

משלוח מנות נדיר

לתרומה

?איך זה תרומה משולשת

more

.1

אנחנו קונים את משלוחי המנות מארגונים קהילתיים (כגון אקים) ובכך גם עוזרים להם

.2

אנו מרכזים הכל ומעבירים את משלוחי המנות לילדים ומבוגרים שזקוקים להם (כגון ילדים בבתי חולים)

.3

הרווחים שיישארו– יועברו לתרומה לעמותת חיוך נדיר

?איך אפשר לעזור ולתרום

מזמינים משלוחי מנות לתרומה

בוחרים למי תרצו להעביר את משלוחי המנות

משתפים אנשים נוספים ועוזרים לנו להעלות את המודעות לתסמונות נדירות

?מי אנחנו

עמותת חיוך נדיר הוקמה על ידי ענת וליאור דור הוריו של רן המקסים אשר נולד עם תסמונת STXBP1 במטרה לקדם מחקרים למציאת תרופה לילדים בארץ ובעולם. העמותה פועלת במספר מישורים: גיוס משאבים למחקר יחד עם מאמץ לעורר מודעות בקרב הקהילה המדעית, הקלינית והציבור הרחב. בנוסף פועלת העמותה לאיתור ואיגוד כל הלוקים בתסמונת בארץ ובאיסוף מידע רלוונטי שיתרום למחקר

?יש לכם שאלות

לענת דור- מנהלת עמותת חיוך נדיר

תודה על ההודעה!

bottom of page